Print


  UKONČENÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY NA POLIKLINICE MALEŠICE A DĚTSKÉ ZUBNÍ POHOTOVOSTI NAD OLŠINAMI


Dopis starostovi MČ Praha 19:
 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážená paní hejtmanko,

dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval, že Rada městské části Praha 10 na svém jednání dne 11. června schválila ukončení lékařské pohotovostní služby na poliklinice Malešice a dětské zubní pohotovosti Nad Olšinami. K ukončení provozu pohotovostí dojde k 31. 12. 2019.

Budu rád, když o této skutečnosti budete informovat své občany.

Vzhledem k finanční kondici městské části již nebylo v našich silách ve stávajícím modelu financovat výše uvedené služby. Vycházeli jsme též z toho, že zajištění lékařské pohotovostní služby svěřuje zákon krajům a iniciativa naší městské části jde vysoce nad rámec zákona. Postupem času jsme se stali poslední pražskou městskou částí, která lékařskou pohotovostní službu zajišťovala.
 
Před tímto krokem jsme oslovili hlavní město Prahu se žádostí o spolufinancování předmětných pohotovostí, případně o zařazení pohotovostí v Malešicích do sítě dotované z prostředků hlavního města. Taktéž jsme oslovili ty sousední městské části, jejichž obyvatelé prokazatelně pohotovostní služby v Malešicích ve větším rozsahu využívají. Bohužel ani jeden z těchto kroků nepřinesl výsledek.
 
Závěrem bych rád deklaroval, že pokud by byl ze strany okolních městských částí zájem, jsme připraveni se na obnovení provozu pohotovostí podílet. Pochopitelně v še by se odvíjelo od počtu zájemců a podílu, kterým by byly ochotny na provoz přispět. Pokud o finančním příspěvku ve světle těchto informací uvažujete, prosím o Vaši zprávu do 31. 8. 2019.
V úctě
Mgr. Michal Kočí
Uvolněný člen RMČ Praha 10

 

../innovaeditor/assets/poliklinika_malesice.jpg


10-7-2019 11:46             
0 0