Print


  STAROSTOVÉ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ MAJÍ SPOLEČNÝ CÍL


Starostové všech městských částí se rozhodli reagovat na usnesení Rady hlavního města Prahy o financování pražských území v příštím roce. Shodli se na společném stanovisku, které následně přednesli zástupcům hlavního města Prahy.
Poprvé po několika letech se sešli zástupci všech 57 městských částí, a to z důvodu nesouhlasu s variantou finančních vztahů hlavního města prahy k jednotlivým městským částem.
"Zcela zásadní problém je, že nově nastavený systém, který navrhla paní náměstkyně Kislingerová, neodpovídá původním slibům a nenarovnává dotační vztahy mezi městskými částmi. U těch malých městských částech omezuje to, co dostanou do rozpočtu, ve vztahu k těm velikým. A druhý problém je celkový objem prostředků, který je v tuto chvíli na třetině toho, co starostové požadují, ” řekl Petr Štěpánek, starosta MČ Praha 4.
Problém je v tom, že Praha je brána jako jeden správní celek.

"Dostáváme od státu, respektive od magistrátu, 610 Kč na jednoho obyvatele. Náš první severní soused, který poskytuje státní správu a je obcí, přitom dostává 2 600 Kč na jednoho obyvatele,” zmínil Pavel Žďárský, starosta MČ Praha-Kbely.

Nedostatečný je i současný finanční příspěvek na výkon státní správy směrovaný do pražských městských částí.
"MČ Praha 3 vadí především, že každý dotujeme padesáti miliony korun státní správu. A to si myslíme, že není akceptovatelné. Magistrát nebo stát by nám tuto částku měl doplácet," Vladislava Hujová, starostka MČ Praha 3.
Zástupci všech městských částí se shodli na tom, že chtějí od hlavního města 2 900 Kč na obyvatele. Tento návrh přednesli přímo na magistrátu, kde vyžadovali vyjádření od primátorky Adriany Krnáčové a náměstkyně primátorky Evy Kislingerové.
"Částka 2 600 Kč znamená zvýšení o 100 korun oproti roku 2015. V tuhle tu chvíli vidím jako nereálné, abychom se dostali na částku 2 900 korun, která byla formulována v dubnu tohoto roku, kdy jsme ještě nevěděli, jaký bude průběh výběru daní v letošním roce,” řekla svůj názor Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy.
I když Rada hl. m. Prahy nepředpokládá změnit své rozhodnutí v této problematice, zároveň dovává, že je magistrát plně připraven řešit další podněty městských částí.
 

 
 
 

zdroj: PRAHATV.EU

../innovaeditor/assets/starostove.jpg


19-10-2015 13:06             
0 0