Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  KBELSKÉ POSVÍCENÍ 22.9.


Tak a máme další tradiční oslavu hojnosti, babího léta a hodokvasů za sebou – tentokráte v tématu nadcházejícího svátku Sv. Václava.

Ve městech se při slově „posvícení" vybavuje většinou jen venkovská tradice spojená s přejídáním. Pro naše předky však měla veliký význam. Podle pověstí slavil posvícení poprvé král Šalamoun u příležitosti zasvěcení nového chrámu. Uspořádal tedy velkou hostinu, jíž dal jméno právě vysvěcení svatostánku. Středověk spojený s křesťanskou vírou tuto tradici vděčně přebral.

Ve Kbelích se v sobotu 22.září začalo hned od 11h vesele zpívat a hrát – děti z Dětského hudebního souboru Čmelda nám předvedly skoro profesionální pěvecký výkon a překrásný umělecký zážitek z připravených písniček na míru ušitých naší akci. Středověké rytířské zbraně a dovednostní soutěže měl připraven soubor Rytířů bílého meče, povídání moderátorek o Sv. Václavu – jeho době, o jeho životě - prolínalo na míru připravenými tanečními scénkami. Netypické a velice impozantní se jevilo i šermířské divadélko pro děti od souboru Fuente Ovejuna.

Měli jsme připraveny krásné - pro děti jednoduché, pro dospělé trošinku složitější - soutěžní otázky, za něž přišel všechny srdečně odměnit pan starosta a jeho zástupci.

Jsem moc ráda, že se nám podařilo pozvat i paní Janu Maffet Šouflovou, která zábavu naladila do svých poetických středověkých tónů harfy a uvítala tím i vzácnou návštěvu – „Sv. Václava".

Příjezdem „Svatého Václava" na koni přímo do amfiteátru Centrálního parku Kbely jsme odstartovali historický průvod ke slavnostnímu otevření nově zbudované repliky kapličky Kutnohorské u kostela sv. Alžběty. Zde pan starosta odhalil niku této kapličky a v ní i krásný obraz ručně malovaný dle původního nákresu. Obraz znázorňuje jednu ze svatováclavských legend. Podrobnosti o Svaté cestě i o této kapličce je možné si přečíst na informační tabuli u kapličky. Po pár průvodních slovech se pomaloučku průvod vracel zpátky na místo, kde již byla připravena většině lidí známá kapela Ginevra - hrající písně baladické inspirované pověstmi, příběhy a historickými událostmi středověku.

Zkrátka - celým programem prolínala krásná muzika, zajímavé povídání, soutěže, ukázky starých řemesel, tvořivky Ekocentra Prales a dalších, dále i akrobatické příběhy – působivé scénky souboru Aventyr, ale i tanec včetně interakce s dětmi a dospělými.

K večeru se rozjela bujará zábava s nevídanou kapelou Delorain hrající středověkou, pohanskou a zaklínačskou hudbu komorní i bouřlivou. Zde v tanci na zaklínačskou muziku vynikali především děti a cosplayeři z Gwintklubu.

Tajemným závěrem celého zážitky protkaného dne byla ze tří účinkujících souborů sestavěná ohňová show s prvky romantickými, s trochou mystiky, akrobacie a tajemna.

Děkujeme všem, co přišli na akci - zúčastnili se průvodu, také patří velký dík všem, kteří nám pomáhali či jakkoli jinak akci podpořili a děkujeme především všem zástupcům radnice i zaměstnancům úřadu a dalším, kteří zde strávili mnoho času přípravami, účastí na akci i úklidem po akci. Celá tak příjemná atmosféra z akce by se bez těchto lidí a dobrodějů neobešla.

Těšíme se opět na příští vaši návštěvu a přejeme, ať jste ve Kbelích šťastni!
 
Fotografie Michala Marela                      Fotografie Petra Váni


Šárka Egrtová, PR15-8-2018 15:35              Print
0 0      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

srpen 2021 (5)
září 2021 (9)
červenec 2021 (1)
červen 2021 (5)
duben 2021 (4)
květen 2021 (4)
březen 2021 (3)
leden 2021 (2)
prosinec 2020 (5)
listopad 2020 (4)
říjen 2020 (7)
září 2020 (2)
červenec 2020 (2)
květen 2020 (1)
březen 2020 (5)
únor 2020 (2)
leden 2020 (2)
prosinec 2019 (1)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (3)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
květen 2017 (3)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>