Print


  INFORMACE A MAPKA VÝSKYTU KLÍŠŤAT NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY


Na základě četných dotazů na výskyt klíšťat na území hlavního města Prahy a jejich pozitivitu na Klíšťovou encefalitidu (KE) a Lymeskou boreliózu (LM) zpracovala Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP") přehlednou stručnou informaci (infografiku), jejíž součástí je mapa s vyobrazením lokalit, kde infikovaná klíšťata byla HSHMP zaznamenána v letech 2017, 2018 a 2019.

Materiál obsahuje také dva QR kódy, po jejichž načtení jsou uživatelé nasměrováni:

a/ na internetové stránky Českého hydrometeorologického ústavu s aktuálními předpověďmi stupňů aktivity klíštěte obecného

b/ na internetové stránky HSHMP, kde jsou zobrazeny tabulky s přehledem lokalit, kde HSHMP prováděla v letech 2017 – 2019 sběr klíšťat a testovala jejich případnou pozitivitu na LM nebo KE
 

Materiál HSHMP poskytuje MČ HMP k dalšímu volnému využití, například v rámci preventivních informačních sdělení pro oblasti zelených ploch – parků, lesů atd. a v jednotlivých komunikačních kanálech, které MČ HMP mají k dispozici.
Za optimální HSHMP považuje umístění těchto informací co nejblíže sledovaným lokalitám.
Děkujeme za spolupráci.
MUDr. Zdeňka Jágrová
pověřená zastupováním ředitele HSHMP
 
../innovaeditor/assets/ochrana_pred_klistaty.jpg


26-8-2019 10:47             
0 0