Print


  INFORMACE O SVOZU SMĚSNÉHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY OD 1. 8. 2016


V souvislosti s výsledkem otevřeného zadávacího řízení na zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy v období od 2016 – 2025 a následně uzavřenou smlouvou č. INO/54/11/010585/2016 (dále jen „smlouva") ze dne 19.7.2016 vedení hl. m. Prahy informuje o změnách v systému svozu a dalšího nakládání s komunálními odpady na území města. Účinnost této smlouvy je od 1.8.2016.

 

S účinností od 1.8.2016, ale došlo k dílčím změnám svozových oblastí (viz obrázek níže). Uzavřením nové smlouvy dochází k rozšíření svozového území spol. AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.

Nově bude společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. zajišťovat svoz směsného a tříděného komunálního odpadu i na území MČ Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha Březiněves, Praha Ďáblice, Praha Dolní Chabry, Praha Satalice, Praha Vinoř a Praha Čakovice.

 

Na území MČ, kde dojde ke změně svozové společnosti, zůstanou stávající rozmístěné nádoby na směsný a tříděný odpad na svých místech, pouze dojde k aktualizaci informačních polepů s aktuálními informacemi pro občany.

(podrobnější informace o změnách budou k dispozici na: http://portalzp.praha.eu/odpady).

 

Uvádíme kontaktní osoby na svozové společnosti zajišťující systém nastavený městem:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,

Zákaznické centrum: tel: 296 339 917-9, e-mail: obchod@ave.cz

Dispečink: tel: 296 339 909, e-mail: provoz@ave.cz


../innovaeditor/assets/praha_logo_2.jpg


9-8-2016 15:12             
0 0