informace pro rodiče


Akce „ Vítání občánků“ , která proběhne na podzim 2017  pro děti narozené v 1. pololetí roku 2017, tj. od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017,  je podmíněna žádostí „Zájem o účast na slavnostním vítání občánků“, kde uvedete svojí adresu a jméno dítěte.  Tento tiskopis si můžete vyzvednout v podatelně našeho úřadu, nebo stáhnout na této stránce níže.

Vítání občánků ve dnech 3.10. a 5.10.2017
Vážení rodiče, přihlášky na slavnostní vítání občánků narozených v prvním pololetí tohoto roku je možné podat nejpozději do 15.9.2017.

Na základě této přihlášky Vám bude doručena pozvánka na tuto akci. Podmínkou je trvalý pobyt na území naší městské části. Vyplněnou přihlášku na tradiční slavnostní uvítání nových občánků lze podat v podatelně  Úřadu MČ Praha 19, Semilská 43, nebo zaslat na e-mailové adresy : Zdenka.Podskalska@kbely.mepnet.cz nebo Jarmila.Konradova@kbely.mepnet.cz

Data z formuláře jsou žádány za účelem potřebné přípravy slavnostního aktu, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


Bližší informace Vám budou podány na tel. č. 284080830
nebo na e-mailových adresách: