Print


  SLOŽENÍ VÝBORU KLUBU SENIORŮ 2016Předsedkyně Zdenka Ježková  tel. 602 184 591, 734 235 494
Pokladník Ludmila Francová 
Zapisovatelka Lydie Kaňovská 
Člen výboru pro kulturu Milan Šeliga 
Člen výboru Ludvík Kokeš 17-2-2016 10:15             
5 1