Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  PRAHA PŘIPRAVILA POMOC PRO PODNIKATELE POSTIŽENÉ PROTIKORONAVIROVÝMI OPATŘENÍMI


Od pondělí 20. dubna budou malí a střední podnikatelé působící v Praze, které negativně postihla vládní opatření proti šíření koronaviru, moci požádat Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB) o poskytnutí záruky za úvěr komerční banky spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Příslušnou výzvu nazvanou COVID Praha dnes v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) schválili pražští zastupitelé.

„Ačkoli mimopražští podnikatelé mohou již od 2. dubna žádat pomoc v rámci programu COVID II, pražští podnikatelé až dosud takovou možnost nedostali. Proto jsme připravili ve spolupráci s ČMZRB vlastní program, který jim během několika dní zpřístupní provizorní podporu. Alespoň částečně tak přispějeme k narovnání podmínek pražských a mimopražských podnikatelů," řekl pražský primátor Zdeněk Hřib.

Na program COVID Praha je vyčleněno 600 milionů korun, přičemž žádosti o záruku budou zájemci moci ČMZRB podávat již od pondělí. Parametry záruky budou stejné jako v případě COVID II: podniky budou moci získat záruku až do výše 80 procent jistiny komerčního úvěru při výši zaručovaného úvěru až do 15 milionů korun, včetně tří let ručení a finančního příspěvku na úhradu úroků až do výše jednoho milionu korun. ČMZRB odhaduje, že díky multiplikačnímu efektu bankovních záruk bude možné zajistit úvěry až za 1,4 miliardy korun. Z programu bude možné financovat náklady na mzdy a energie, platby za nájemné, úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek či pořízení majetku, zásob a dalšího drobného majetku.

Díky zárukám z OP PPR budou mít podnikatelé na území hl. m. Prahy výrazně lepší přístup k získání bankovního úvěru na financování svého provozu. Tento bude navíc díky finančním příspěvkům pro podnikatele levnější a nezatíží tolik jejich rozpočty," dodal náměstek Pavel Vyhnánek.

Před schválením výzvy odsouhlasili pražští radní Dohodu o vytvoření a správě Záručního fondu COVID Praha 2020. Jde o dohodu o financování mezi Hlavním městem Prahou, ČMZRB a Ministerstvem průmyslu a obchodu, která upravuje podporu podniků prostřednictvím záručního finančního nástroje. Tento nástroj je spolufinancován z evropských strukturálních fondů v rámci prioritní osy 1 OP PPR – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Financování nového záručního programu si vyžádalo realokaci prostředků dostupných v pražském operačním programu. Finanční nástroje představují účinnější formu využívání evropských prostředků.

„Z možností podpory prostřednictvím finančních nástrojů se v současné krizové situaci jako nejúčinnější podpora jeví forma bankovních záruk. Svým potenciálem mobilizovat za přispění pákového efektu soukromý kapitál může výrazně pomoci zmírnit dopady pandemie na ekonomiku hlavního města. Jde o rychle dostupnou formu provozního financování pro zasažené podniky, protože administrace bankovních záruk je pro správce finančního nástroje časově a administrativně jednodušší než administrace úvěru," uvedl radní Vít Šimral.

„Pražští podnikatelé budou moci o záruku z programu COVID Praha zažádat v pondělí 20. dubna 2020 od 8:00 hodin prostřednictvím naší E-podatelny. Pro podání žádosti bude nutné mít potvrzení o poskytnutí úvěru od spolupracující komerční banky, proto doporučuji, aby jej podnikatelé již teď začali se svými bankéři řešit. Bližší informace včetně návodných videí, jak vyplnit žádost, se objeví na webu naší banky v nejbližších dnech," uzavřel Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky.

zdroj: MHMP

../innovaeditor/assets/CMZRB.jpg


16-4-2020 11:40              Print
0 0      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

červenec 2020 (11)
červen 2020 (2)
květen 2020 (4)
duben 2020 (3)
březen 2020 (8)
únor 2020 (4)
prosinec 2019 (2)
leden 2020 (2)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (4)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
květen 2017 (3)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>