Print


  PROSBA KBELÁKŮM - 50. VÝROČÍ KLUBU SENIORŮ


Rádi bychom požádali - Vás všechny -
RODILÉ KBELÁKY - O SOUČINNOST OHLEDNĚ JAKÝCHKOLI FOTEK, INFORMACÍ ČI PŘEDMĚTŮ OD ROKU CCA 1966 AŽ DOPOSUD, A ALESPOŇ ČÁSTEČNĚ SE TÝKAJÍ ZDEJŠÍHO KLUBU
Vše pouze na zápůjčku na akci, kterou pořádá KLUB SENIORŮ Kbely společně s radnicí při příležitosti 50letého výročí klubu.
Oslava výročí proběhne koncem měsíce září či začátkem října 2016.

paní vedoucí Klubu seniorů Kbely
- Zdenka Ježková - tel. 607184 591

Další info- Šárka Egrtová, PR Úřad MČ
na tel. 775 590158

../innovaeditor/assets/2016_60VYROCIKLUBUSENIORU_1.jpg


18-4-2016 11:08             
5 1