Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        23. říjen - 2019- 12:52
 Jméno :               Vladimír
Dobrý den, v posledních měsících se v ulici Herlíkovická rozmohlo vykrádání aut, kradení samotných aut i vykrádání sklepů. Bylo by možné zajistit kamerový systém v této části Kbel? V některý vchodech již zavedený je, ale to bohužel neposlouží jako prevence před krádežemi aut. Je mi jasné, že to není jednoduchý proces, ale bylo by možné alespoň o tomto uvažovat a připravit projekt? Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 10/24/19 18:17 ]

Vážený pane Vladimíre,
děkuji za dotaz, který mě osobně velmi potěšil, ale i překvapil.
Překvapil z toho důvodu, že ačkoliv velmi detailně Bezpečnostní komise Městské části Praha 19, a to za účasti velitelů obou příslušných policejních sborů, sleduje statistiky v jednotlivých částech správního obvodu, tak Vámi zmíněný nárůst protiprávních deliktů v lokalitě Herlíkovická z žádných objektivních dat nevyplývá.

Ověřoval jsem ještě Vámi uvedené, jak u Městské policie hl. m. Prahy , tak u vedoucího Místního oddělení Policie ČR Čakovice, které v dané lokalitě vykonávají policejní dohled, a opět mi bylo sděleno, že jejich zjištění se neshodují s Vámi uváděnými informacemi.
V posledním kalendářním měsíci byl v celém kbelském správním obvodu zjištěn pouze jeden trestný čin.

To však nic nemění na tom, že daná oblast okolo ulic Pod Nouzovem a Herlíkovická je dlouhodobě považována za lokalitu s vyšší potřebou dohledu. Důvodů je hned několik, od parkování až po umístění na okraji bytové zástavby, což vždy zvyšuje možnost protiprávního jednání.
Proto již od roku 2013 je každoročně zvažována bezpečnostní komisí možnost instalace kamerového systému v místě. Byl již dokonce vytvořen projekt optimálního umístění kamer, ale ekonomická náročnost realizace takového projektu však vždy znemožňovala najít shodu s ekonomickými limity grantových výzev, které MČ Praha 19 s ohledem na zásady řádného hospodaření pro tyto účely využívá.

Problém není tak v kamerové technologii, ale v technologii přenosu dat z místa snímání do centrálního dispečinku dohledu a do úložiště dat, které v zájmu ochrany osobních údajů mají své zásadní a poměrně přísné limity, kterých lze dosáhnou jen na úrovni optické sítě.
Dostupnost optické sítě však je v daném prostoru omezená. Bylo vedeno jednání s Českými drahami, které ale přes veškerou vstřícnost nakonec optimální kapacitu pro tento účel nemohly poskytnout, a tak od roku 2013 pravidelně hledáme alternativu.

Aktuálně se však již jeví, že by se situace měla konečně dořešit. Po dokončení prací na právě probíháních pokládkách optických kabelů, by měla být vhodná optická kapacita v oblasti plně dostupná.

Mohu Vás ubezpečit, že ihned jak k této dostupnosti dojde, tak bude kamerový projekt pro danou oblast aktualizován a předložen Radě Městské části Praha 19 k úvaze realizace i se žádostí o dotační podporu ze zdrojů ministerských či evropských grantových výzev.

Nad rámec tohoto jsem velitele kbelské služebny Městské policie hl. m. Prahy požádal o vytvoření kontrolního bodu v dané lokalitě, což je krok, který zabezpečuje ještě častější dohled v oblasti.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel
ÚMČ Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely,197 00
Tel: 284 08 08 31
email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.