Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        11. červen - 2019- 13:18
 Jméno :               Eva
Dobrý den,
v posledních týdnech jsem byla několikrát svědkem situace, kdy řidič autobusu na lince 302 zakázal nástup ženě s kočárkem s argumentem, že uvnitř už jeden kočárek je a on by za povolení nástupu dalšímu dostal pokutu. Vždy se jednalo o čas mimo špičku, poloprázdný autobus a nový vůz, do něhož by se pohodlně vešly kočárky tři. Hledala jsem informace a ve všech článcích se píše, že přeprava více než jednoho kočárku je po rozhodnutí řidiče možná. Chtěla bych se tedy zeptat, jak to tedy je. Poslední dobou se to opakuje často a např. dnešní situace, kdy v autobuse jelo zhruba pět cestujících plus kočárek a další paní s dítětem se zlomenou nohou, která jela k lékaři, nesměla nastoupit, je doslova pobuřující.Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Radek Čermák, 06/12/19 16:29 ]

Vážená paní Evo,
Vaši stížnost jsme předali k řešení organizaci ROPID. Ta jediná má právo jednat v této věci s dopravcem jako zástupce objednatele hl. m. Prahy, která autobusy platí, případně udělit pokutu nebo řešit přepravní řád. Jejich vyjádření pak zveřejníme jako obvykle.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd.dopravy OŽPD
ÚMČ Prahy 19.


Vážená paní Evo,
doplňujeme reakci organizace ROPID k případu nevpuštění druhého kočárku na plošinu autobusu.
S pozdravem Radek Čermák,
referent odd.dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19.

REAKCE ORGANIZACE ROPID
Pravidla přepravy kočárků stanovují smluvní přepravní podmínky Pražské integrované dopravy. Konkrétně ve článku 7.1 tohoto dokumentu je ve druhém odstavci pod písmenem b) zmíněno, že …

Na jedné plošině vozidla smí být přepravován ve vozidlech povrchové dopravy na vyhrazené plošině pouze jeden dětský kočárek. Řidič může podle provozní situace povolit přepravu dalších kočárků.

Zakotvit pak do smluvních přepravních podmínek garantovanou přepravu většího množství kočárků ve vozidlech, disponujících prostornějšími plošinami, není možné, neboť se v síti Pražské integrované dopravy pohybují desítky různých typů autobusů s různě prostornými plošinami, z nichž některé zkrátka nemohou nabídnout více místa, než právě pouze pro jeden kočárek. Rozlišovat počet přípustných kočárků podle konkrétního typu vozidla zároveň nepovažujeme za vhodné, poněvadž se v nich, a v jejich technických specifikacích, orientuje pouze menšina cestujících. Současný stav, kdy je v autobusech garantována vždy pouze přeprava jediného kočárku, proto považujeme za pochopitelný a pro cestující podstatně přehlednější, což si dovolíme podepřít faktem, že se mezi podněty z jejich strany kritika tohoto bodu smluvních přepravních podmínek objevuje poměrně vzácně, řekněme, že se tak děje v nižších jednotkách případů ročně, což je přibližně stejný počet připomínek, jako těch ze strany jiných cestujících, kteří si pro změnu stěžují, že řidič přijal k přepravě kočárků příliš, čímž byli nějakým způsobem omezeni.

Situace, které se týká Vámi zprostředkovaný podnět, je nicméně mírně odlišná, poněvadž jsme na základě několika připomínek cestujících tohoto typu v krátké době ohledně linky 302 pojali podezření, že si zmíněný bod smluvních přepravních podmínek chybně vykládá jeden konkrétní řidič, který se domníval, že je přeprava více než jednoho kočárku sankcionovatelným prohřeškem ze strany přepravní kontroly, jak uvádí i návštěvnice Vašeho webu. Požádali jsme proto příslušného dopravce a zaměstnavatele tohoto řidiče, jímž je společnost ČSAD Střední Čechy, o jeho poučení v této věci a od té doby jsme již žádnou připomínku tohoto typu nezaznamenali, věříme tudíž, že i Vaše upozornění přispělo k nápravě popisovaného stavu.

Obecně však každopádně platí, že je řidič osobou, odpovědnou za bezpečnost přepravy, a vždy je tedy pouze na jeho posouzení, zda se rozhodne více kočárků k přepravě přijmout, nebo nikoliv, přičemž není povinen své rozhodnutí nijak odůvodňovat. Jestliže se pak rozhodne kladně, činí tak na vlastní riziko, jednu nehodu, k níž došlo díky přepravě většího množství kočárků, která ústila v nutnost jejich nevhodného uspořádání a následné převržení jednoho z nich, jsme ostatně na jiné lince nedávno řešili. Věříme tedy, že lze dané ustanovení smluvních přepravních podmínek přijmout s pochopením, není-li to problém pro většinu cestujících i řidičů, kteří, je-li to možné, cestujícím s kočárky obvykle žádné problémy nedělají, obzvláště pokud přijmeme tezi, že se zde jednalo o konkrétního řidiče, který si celou problematiku vykládal chybně.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.