Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        19. duben - 2019- 19:41
 Jméno :               Vladimir Kučera
Dobrý den, kdo ve Kbelích spravuje zahrádky? Zahrádkářský svaz ve Kbelích je stále aktivní? Děkuji za odpověď.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Libuše Lipoldová, 04/23/19 13:28 ]

Dobrý den,
zahrádky, pokud jsou na pozemcích svěřených MČ Praha 19, jsou pronajímány na základě nájemních smluv, které jsou po předchozím zveřejnění záměru pronájmu se souhlasem rady MČ připravovány a evidovány na odboru majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství ÚMČ Praha 19. V převážné většině se jedná o pronájmy fyzickým osobám, pouze na pozemek parc.č. 1539 k.ú. Kbely (neoplocené zahrádky při ul. Nymburská) má MČ uzavřenu smlouvu s organizací zahrádkářského svazu č. 809015. V minulosti ve Kbelích hospodařila ještě jedna zahrádkářská organizace a to na pozemku parc.č. 21/1 (za ul. Blériotovou), dříve ve vlastnictví Pozemkového fondu, nyní vydán fyzické osobě; o současném využití nemá MČ žádné informace.

odpověď


[ zaslal Jiří Šimáček, 04/28/19 16:50 ]

Dobrý den,
Již před týdnem jsem zde vznesl dotaz a zatím bez reakce. Má připomínka se týkala cyklostezky v Hůlkově ulici, především ve slunečních dnech pracovního klidu. Cyklisté zde jezdí bezohledně a dosti rychle po chodníku, namísto po cyklostezce vedoucí po minimálně frekventované ulici, a tím vyvolávají konfliktní situace s místními obyvateli, kdy se nedá bezpečně vyjít nebo vyjet z našich pozemků či obytné zóny . Při vznesení tohoto dotazu na městské strážníky, kteří zde procházejí velice sporadicky je jejich odpověď rozhození rukou a slova….to víte lidi….. Čeká se s řešením tedy až dojde k nějakému neštěstí? Nehledě na nepořádek,který zde po nich zůstává v podobě různých papírků od tyčinek, plechovek a pet lahviček od pití atd.

J.Šimáček

odpověď


[ zaslal admin, 05/16/19 15:15 ]

Vážený pane Šimáčku,
v minulosti už jsme podobnou stížnost předávali k monitoringu městské policii. Cyklisté na tom chodníku nemají co dělat (vyjma dětí). Rovněž zkušebně umístíme upozornění na udržování pořádku.
Řešení celého problému dopravy v Hůlkově ulici připravuje městská část v návaznosti na záměr obnovení Svaté cesty (Via Sancta). Cyklostezka by měla vést od letiště Letňany přímo skrz nové developerské projekty do centra Kbel.
S pozdravem Radek Čermák, referent odd.dopravy OŽPD ÚMČ Praha 19.

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.