Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        2. říjen - 2018- 16:35
 Jméno :               Tomáš
Dobrý den,

chtěl jsem se zeptat, jaká je současná situace ohledně pozemku firmy Excon pro výstavbu sportovního centra v ulici Herlíkovická. Dle informace z května 2018 Rada MČ Praha 19 vyjádřila zamítavé stanovisko ohledně výstavby obytného domu na tomto pozemku s tím, že preferuje původní záměr zařízení se sportovním vyžitím. Před dvěma týdny ale bylo oznámeno, že Excon postaví v této části bytový dům s 18 byty. Bylo by možné k tomu zveřejnit více informací a zdůvodnit, proč došlo ke změně?

Děkuji.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Ing. Ivana Peterková, 10/04/18 14:54 ]

Vážený pane,
k Vašemu dotazu Vám na základě pověření pana starosty sděluji:

Společnost EXCON se, pravděpodobně na základě průzkumu trhu po 13ti letech od vydání změny územního rozhodnutí rozhodla, že místo sportovně relaxačního centra postaví bytový dům s 18ti většími byty a s tímto záměrem seznámila zástupce městské části. Původním územním rozhodnutím byl v roce 1997 na stejném místě povolen objekt obchodního střediska s autoklubem. V případě, že městská část není sama stavebníkem a stavební záměr není připravován na pozemcích městské části, pak se zástupci městské části vždy snaží vyjednat co nejlepší podmínky pro stávající obyvatele a to nejen těch, kteří žijí v přímém sousedství stavebního záměru. Totéž platí i o v současné době projednávaném záměru bytového domu, který společnost EXCON zamýšlí vybudovat na místě, kde je územním rozhodnutím umístěna stavba sportovně relaxačního centra. Tato výstavba pak bude zcela určitě vyžadovat vydání změny územního rozhodnutí nebo vydání nového územního rozhodnutí a následně také stavebního povolení. V těchto řízeních bude městská část účastníkem řízení (§§ 85 a 109 stavebního zákona), to znamená, že může mimo jiné, vznášet námitky (§§ 89 a 114 stavebního zákona) a podávat odvolání. Je však téměř nereálné, aby záměr stavebníka, který je v souladu s územním plánem (OB - čistě obytné území sloužící pro bydlení) zcela zastavila. V současné době, kdy stavebník představil svůj záměr, projednává s ním městská část především způsob parkování, kdy na základě požadavku zástupců městské části dojde nad rámec povinného počtu parkovacích míst k jejich značnému navýšení (viz odpověď pana starosty ze dne 20.9.2018). Dalším tématem jednání je napojení na kanalizační síť a případná možnost dalšího využití tohoto napojení, či vyčlenění nebytového prostoru v bytovém domě pro sportovně relaxační činnosti. Na závěr je však třeba uvést, že zástupci městské části i nadále dávají přednost výstavbě sportovně relaxačního centra před výstavbou bytového domu a to nejen v této lokalitě. Nelze však stavebníka přimět, aby realizoval záměr, který realizovat nechce.
Ing. Ivana Peterková, vedoucí odboru výstavby ÚMČ Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.