Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        17. září - 2018- 18:58
 Jméno :               Josef
Pro pana starostu.
Vážený pane starosto, byl jsem s vnuky na letošních Čarodějnicích, kde jste mimo jiné sbíral podpisy.Občané Vám většinou vyhověli. A Vy ? Neustále posíláte Městskou policii do ulice Pod Nouzovem, kde řidiči, třeba i návštěvy, nemají parkovací místa, a tito policisté velice rádi rozdávají pokutové bločky.Jistě se k Vám donesl spor občanů při takovém jednom nájezdu, kde si měšťáci povolali státní Policii. A dnes opět. V tomto případě být Vámi, neřeším kodex diskutéra, ale jednám vyřešit problém. Věřte, že odtud, by jste nedostal ani jeden hlas, už se tu o tom dost mluví...Děkuji, snad se zamyslíte.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Pavel Žďárský, Váš starosta, 09/20/18 15:30 ]

Vážený pane Josefe,
na úvod bych Vám chtěl sdělit, že já, jako starosta, určitě Městskou policii do prostoru ulic Pod Nouzovem a Herlíkovická, neposílám k rozdávání pokutových bloků. S výše uvedenými řeším spíše projíždění nákladních vozidel přes Kbely, ochranu dětí při cestě do školy a nelegální ubytovnu, která zde vznikla. Ale zpátky k tématu.
V tomto prostoru bydlí a žijí tři skupiny lidí:

1) Jsou to majitelé rodinných domů v ul. Pod Nouzovem. Spor vlastně vznikl, když tito obyvatelé nemohli ze svých nemovitostí vyjet, pokud bylo motorové vozidlo zaparkováno na uvedené komunikaci naproti jejich bráně.

2) Dále jsou to majitelé bytů, a těch je drtivá většina, kteří si zodpovědně zakoupili vlastní stání a parkují na nich.

3) A poté je to poslední skupina těch, kteří podzemní stání nemají a parkují na komunikacích, na místech, která jsou určena pro návštěvy nebo přímo v místech zákazu stání.

Každá z těchto skupin sleduje dění kolem sebe a brání své zájmy. Snad Vás potěším tím, že jsme sjednali, že při rekonstrukci teplovodu, která bude probíhat příští rok, vznikne 9 nových parkovacích stání pro veřejnost. Společnost EXCON postaví v severní části 1 bytový dům s 18 byty. Pro tyto nové byty vytvoří 30 parkovacích stání v suterénu domu, což je dle mého názoru více než dostatečné a na povrchu dalších 30 parkovacích stání. Městské části se z těchto 30 míst podařilo získat 12 míst pro veřejné parkování. Zbývajících 18 míst bude nabídnuto k pronájmu či prodeji především stávajícím obyvatelům této lokality. To jistě potěší všechny zodpovědné občany ze třetí skupiny, kteří si doposud nestačili koupit či pronajmout vlastní parkovací stání.

V průběhu tohoto volebního období se nám podařilo přímo v této lokalitě zvýšit počet parkovacích stání o 25 míst. V ulici Jilemnická, pak vzniklo parkoviště pro dalších 26 automobilů.

V úctě
Pavel Žďárský, Váš starosta

odpověď


[ zaslal Jan Měchura, 09/26/18 09:04 ]

Vážený pane Josefe,

městská policie již několik let opakovaně dostává od obyvatel ulic Herlíkovická a Pod Nouzovem telefonická oznámení a dopisy se stížnostmi poukazujícími na špatně zaparkovaná vozidla v těchto ulicích. Dle oznamovatelů takto zaparkovaná vozidla brání při výjezdu z branek rodinných domů, kolmých parkovacích míst i z podzemních garáží. Stáním mimo místa vyhrazená pro parkování pak vozidla způsobují nebezpečné dopravní situace. Obě zmíněné ulice byly navrženy a jsou označeny jako takzvané obytné zóny, tedy komunikace s omezenou rychlostí při průjezdu vozidel a s povoleným stáním jen na vyznačených parkovacích místech. Jde o ulice, na kterých není vybudovaný chodník a vozovka slouží ke společnému pohybu vozidel i chodců. Výše uvedená omezení mají umožnit dostatečný výhled řidičům, bezpečný pohyb chodcům a v neposlední řadě zajistit bezpečnost dětí. Pokud se oznámení o protiprávním jednání, byť jde „jen“ o špatné parkování, zakládá na pravdě, mají strážníci (stejně jako policisté) zákonem uloženou povinnost zjištěné přestupky buď na místě vyřešit, nebo oznámit správnímu orgánu. V opačném případě by sami porušili zákon. Kbelští strážníci situaci dobře znají a vědí, že je obtížné v těchto ulicích zaparkovat. Stále opakované výjezdy a řešení přestupků na Nouzově rozhodně nikoho z nich netěší a ujišťuji Vás, že rádi to nedělají. Přesto ve chvíli, kdy sami obyvatelé těchto ulic poukazují na porušování pravidel a žádají městskou policii o pomoc, nemohou strážníci postupovat jinak, než v souladu se zákonem a vymáhat dodržování platné místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. V těchto ulicích je již od projektu omezeno stání a jejich obyvatelé, pokud nejsou vlastníky parkovacího stání, bohužel musí již před nastěhováním nebo před nákupem motorového vozidla rozmýšlet kde budou parkovat. Věřím, že se situace zlepší po vybudování parkovacích míst u nového bytového domu, o kterých psal výše pan starosta.

S pozdravem
Ing. Jan Měchura, vedoucí Okrskové služebny MP Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.