Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        11. září - 2018- 19:13
 Jméno :               Jakub Eliáš
Dobrý den, prosím obec o radu.

Náš dům stěnou sousedí s vedlejším. Těsně nad úrovní naší střechy na hranici pozemku, má soused okno z koupelny. Z okna lze lehce vstoupit na pochozí část naší střechy a z ní je pak např. lehce dostupné naše okno. Jelikož my tím směrem okna nemáme a vedlejší dům byl dlouhé léta prázdný, ani jsme o okně nevěděli. Avšak teď se z domu stala ubytovna pro romy, cizince a zahraniční dělníky. Už jsme z toho okna slyšeli úplně všechny zvuky co je schopno lidské tělo vydat. Občas v noci přistane na střechu lahev a odpadky jsou tam běžně. V jednom případě lezl cizinec i po naší střeše.

Můžete mi prosím poradit, jak se mohu bránit? Slyšel jsem, že by na hranici pozemku okno být nemělo. Kam se mohu obrátit?

Děkuji za případnou reakci.

Jakub EliášKOMENTÁŘ


[ zaslal Mgr. Martin Hrubčík, MBA , 09/12/18 14:53 ]

Vážený pane Eliáši,

děkuji za Váš dotaz, který je sice svým obsahem výjimečný, ale dotýká se problémů v rámci sousedských vztahů, které jsou ryze obecné, a tedy určitý náhled na jednotlivé způsoby řešení bude jistě přínosný i pro druhé.

Na situaci je možno nahlížet v různých rovinách. Prioritně se jedná o občanskoprávní záležitost, která podléhá pravidlům dle občanského zákoníku, a ve které je na základě žaloby oprávněn rozhodnout výhradně soud.

Dále se může jednat o přestupková či trestná jednání, která vycházejí ze znaků trestných a přestupkových činů určených zákonem. O zjištěných jednáních, která se jeví jako trestný čin, by měla být neprodleně při páchání činu vyrozuměna Policie ČR, ideálně prostřednictvím tísňové linky 158, která na místě provede úkony prvotního zásahu, zejména zabrání pokračování porušování zákona, zjistí pachatele, věc dále posoudí a předá kompetentnímu orgánu, kdy obdobný postup je žádoucí v rámci zjištěného přestupku, avšak v rámci Prahy s tím rozdílem, že je na telefonní lince 156 vyrozuměna Městská policie hl. m. Prahy.

Ohledně části dotazu technickostavebního charakteru si Vás pak dovolím odkázat přímo na Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19 (viz http://www.praha19.cz/documents/ovystavby.html).

Věřím, že v rámci výše naznačených možností bude nalezeno řešení Vámi popisované situace.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel
ÚMČ Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.