Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        21. srpen - 2018- 13:45
 Jméno :               Petr Fiala
Dobrý den,
na rohu ulic Semilská a Toužimská (v současnosti též provozovna kebab) funguje již několik let firma provozující autodopravu nebo něco podobného. S tím je spojen pohyb různé techniky, jako jsou nákladní automobily, zdvižné vozíky apod. po dvoře. To samozřejmě přináší hluk, prach a zápach do okolních dvorů a zahrádek, což je zejména v letních měsících velice na obtíž.
Práce navíc nezřídka probíhají od ranních hodin (kolem 6:30) až do hodin (večerních 20:00 nebo i déle), a to někdy i o víkendech.
Dům navíc funguje také jako ubytovna zahraničních dělníků, většinou zřejmě slovenských, kteří často dělají hluk, ve večerních hodinách, zřejmě v opilosti, na sebe pokřikují a tak dále.
Jelikož se domnívám, že podobná provozovna nemá v obytné čtvrti, navíc prakticky v samotném centru obce, naprosto co dělat, rád bych věděl, na koho se mám obrátit a jaké kroky případně podniknout, abychom se těchto nezvaných a nevítaných sousedů po mnoha letech pokud možno konečně zbavili.
Předem mnohokrát děkuji za informaci.
Petr Fiala


KOMENTÁŘ


[ zaslal Otakar Matějček, 08/24/18 14:09 ]

Vážený pane Fialo,
ve věci Vámi kritizované činnosti na adrese Semilská 100/12, Praha-Kbely a žádosti na koho se případně obrátit, Vám sděluji následující.
Z veřejně přístupných rejstříků tj. např. Katastr nemovitostí a živnostenský rejstřík zjistíte pro Vás všechny potřebné údaje. Dále pro Vaši informaci uvádím, že zdejší živnostenský odbor ve spolupráci se stavebním odborem v minulosti již provedl kontrolu v těchto prostorách, (jedná se o legální! a řádně evidovanou provozovnu společnosti ELGO, s.r.o, IČO: 25149067, s dnem zahájení 1.4.2006 ), přičemž ze strany podnikajícího subjektu nebylo zjištěno porušení zákona nebo zákonů spadajících do kompetence uvedených odborů.
Co se týče hluku způsobeným dopravou, opilými zahraničními dělníky apod., musíte kontaktovat Městskou policii, případně Policii ČR, (Cizineckou policii).
Dále s odvoláním na zákon č. 89/2012 Sb., platný od 1.1.2014, tj. nový občanský zákoník, můžete celou záležitost řešit soudní cestou, tzv. sousedskou žalobou.

Otakar Matějček
vedoucí kontrolního oddělení živnostenského odboru
ÚMČ Praha 19

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.