Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        4. červenec - 2017- 12:15
 Jméno :               Jiří Šimáček
Dobrý den,
je možné zjistit kdo je majitel či pronajímatel garáží napravo vedle vjezdu do areálu u Staré Aerovky?
Děkuji Šimáček


KOMENTÁŘ


[ zaslal admin, 07/04/17 14:30 ]

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že Městská část není vlastníkem předmětných garáží ani pozemků, nezbývá nám, než Vás odkázat na veřejné rejstříky – ve Vašem případě – Nahlížení do katastru nemovitostí - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
S pozdravem
Admin

odpověď


[ zaslal Jiří Šimáček, 07/06/17 08:53 ]

Dobrý den,
Je tedy možné zajistit, aby městská policie tuto lokalitu, především ulici Hůlkova a asfaltovou cestu ke sportovnímu letišti častěji kontrolovala. Zhruba uprostřed řady garáží má dílnu „jakýsi motocyklový závodník“, který především o víkendech v době cca 15 – 18 hodin svými bezohlednými jízdami, prý z důvodu seřizování motorky na závody, ohrožuje rodiny s dětmi, které navštěvují letecké muzeum, cyklisty jezdící po cyklostezce a hlukem obtěžuje místní obyvatele. Při té příležitosti by také mohli dohlédnout na některá cyklisty, kteří si myslí, že cyklotrasa vede po chodníku.

Děkuji

Jiří Šimáček

odpověď


[ zaslal Mgr. Martin Hrubčík, MBA, 07/07/17 10:37 ]

Vážený pane Šimáčku,
děkuji za Váš postřeh, kdy danou informaci poskytuji krátkou cestou i oběma místně příslušným policejním složkám (Městská policie hl. m. Prahy i Policie ČR) jako poznatek.
Předmětné téma bude zahrnuto do nejbližšího zasedání Bezpečnostní komise MČ Praha 19, kdy je možno předpokládat zpětné vyhodnocení realizovaných opatření.
Věřím, že společnými silami se podaří ještě více vylepšit bezpečný ráz dané lokality.“

Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel
ÚMČ Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely,197 00
Tel: 284 08 08 31
email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz

odpověď


[ zaslal Jiří Šimáček, 07/04/17 15:55 ]

Dobrý den,

je tedy možné zajistit větší dohled městskou policií. V těchto garážích, zhruba uprostřed je dílna nějakého motocyklového závodníka, který po ulici Hůlkova a po asfaltové cestě k letišti předvádí víkend co víkend své umění. Především od cca 15 do cca 19 hodin. Chodí zde lidé s dětmi na procházky, vede zde cyklostezka. Již několikrát jsme toto hlásili státní policii, ale výtečník se vždy stihl schovat v garáži a zamknout vrata.
Taktéž by bylo dobré dohlídnout na cyklisty, kteří jezdí po chodnících.

S pozdravem

Jiří Šimáček

odpověď


[ zaslal Mgr. Martin Hrubčík, MBA, 07/07/17 10:42 ]

Vážený pane Šimáčku,
děkuji za Váš postřeh, kdy danou informaci poskytuji krátkou cestou i oběma místně příslušným policejním složkám (Městská policie hl. m. Prahy i Policie ČR) jako poznatek.
Předmětné téma bude zahrnuto do nejbližšího zasedání Bezpečnostní komise MČ Praha 19, kdy je možno předpokládat zpětné vyhodnocení realizovaných opatření.
Věřím, že společnými silami se podaří ještě více vylepšit bezpečný ráz dané lokality.“

Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel
ÚMČ Praha 19
Semilská 43/1
Praha 9 – Kbely,197 00
Tel: 284 08 08 31
email: hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.