Zde můžete vkládat své dotazy související s činností Městské části Praha 19 a Úřadu Městské části Praha 19.

Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 19 nebo voleným zástupcem samosprávy.
Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům - toto není diskusní server.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

Abychom mohli řádně vyřídit Váš podnět, zanechávejte na sebe prosím zpětnou vazbu.


                               

 Čas a datum :        5. duben - 2017- 20:21
 Jméno :               Petr Rasch
Dobrý den
Bydlím v ulici Herlíkovická.Na jaře 2016
mi bylo na parkovišti před domem vykradeno auto,řešilo MO PČR Čakovice.
Letos 30.3.bylo odcizeno auto ze stejného parkoviště.Řešilo MO PČR Čakovice. Dle sdělení policistů
se jedná o lokalitu ze zvýšeným výskytem
podobných krádeží.Není zde instalován kamerový systém a ani mi nejsou známá jiná opatření pro zmírnění výskytu krádeží. Touto situací jsem velmi znepokojen. Uvítal bych nějaké kroky pro zvýšení bezpečnosti v této lokalitě.


KOMENTÁŘ


[ zaslal Mgr. Martin Hrubčík, MBA, 04/06/17 10:19 ]

Vážený pane Raschi,
děkuji za Váš dotaz, který mi dává možnost Vás informovat o dlouhodobé snaze MČ Praha 19 vytvořit kamerový bod v lokalitě ulic Herlíkovická a Pod Nouzovem, který by byl připojen na kamerový systém hl. m. Prahy.
Již několik let je tento záměr vložen do bezpečnostní koncepce MČ Praha 19 a hledá se cesta k alokaci zdrojů na realizaci. Grantové prostředky hl. m. Prahy či Ministerstva vnitra ČR na prevenci kriminality jsou v tomto ohledu nedostatečné. Problematické je hlavně umístění lokality a možnost připojení kamerového bodu na optickou síť, která je nezbytná pro kompatibilitu kamerového bodu se systémem hl. m. Prahy. Možným řešením by samozřejmě byla aktivita samotných bytových družstev s cílem vytvoření privátní kamerové ochrany lokality bez přímého propojení na dohledové středisko Městské policie hl. m. Prahy, která by nebyla takto ekonomicky náročná a úložiště dat by bylo ve správě realizátora, a tedy dle dohody k okamžité dispozici orgánům policie ČR, nicméně v tomto ohledu je nutno se obrátit na Vašeho předsedu bytového družstva, zda takový projekt realizuje či hodlá realizovat.

Mgr. Martin Hrubčík, MBA
Bezpečnostní ředitel
ÚMČ Praha 19
Tel: 284 08 08 31

odpověď


Vaše jméno*

e-mail*

komentář*
Můžete použít tyto HTML tagy:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

Opište prosím čísla, která vidíte...*
 
.