Úvodní strana >> Volené orgány >> Zasedání zastupitelstva
  • Plán zasedání zastupitelstva MČ Praha 19

Kancelář starosty po projednání se starostou a radou MČ předkládá plán řádných zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 19 v těchto termínech, vždy od 17:00 hodin:

18. ZZMČ středa 20.6.2018 je z důvodu projednání nového Metropolitního plánu přesunuto na středu 27.6.2018

19. ZZMČ středa 19.9.2018

Starosta si vyhrazuje právo zasedání svolat na jiný termín, nebo dle potřeby svolat mimořádné zasedání. (Dle zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění.)


Zápisy z jednání zastupitelstva jsou k nahlédnutí v sekretariátu starosty po jejich anonymizaci a schválení ověřovatelem zápisu.

Místo zasedání zastupitelstva MČ Praha 19:
Sál  • Usnesení zastupitelstva MČ Praha 19
    Všechna usnesení Zastupitelstva jsou ve formátu PDF