Úvodní strana >> Městská část >> Městská policie
Radnice partnersky spolupracuje s Městskou policií - sídlí zde, ve Kbelích, v Tauferově ulici, č. 1046, a po celé lokalitě se pohybují dva klasičtí pochůzkáři. Ti dohlížejí na pořádek a případné problémy či přestupky řeší na místě. Starosta se pravidelně schází se zástupci Městské policie i Policie České republiky. Společně probírají aktuální bezpečnostní situaci a hodnotí i minulá období. Tato spolupráce přispívá k významné prevenci kriminality, i k pocitu občanů, že se mohou dovolat pořádku. Městská část Praha 19 je hodnocena v péči o bezpečnost občanů jako jedna z nejklidnějších v celé Praze.
Adresa Obvodní Služebny Městské Policie Praha 19

Okrsková služebna Městské Policie Praha 19
Tauferova 1041 / 2, Praha 9 - Kbely
tel.: 286 854 560,
mob. tel.:775 590 147

Vedoucí OS MP: policejní komisař Ing. Jan Měchura
e-mail: praha19.p9@mppraha.cz     


Jednotlivé okrsky MP v působnosti OS MP Praha 19,
strážníci v přímém výkonu a telefonická spojení


Okrsek č. 23: katastrální území MČ Praha - Kbely
Tauferova 1041 / 2, Praha 9 - Kbely
tel: 286 854 560

str. Petr Řeřicha                  
str. Martina Tóthová
str. František Kimla
str. Jaroslav Hrouda
str. Eva Hamzová
str. Jiří Procházka
str. Marek Skoupý
str. Radim Hajduk
str. Ivana Feigelová
         
Strážníci zařazení na okrskové služebně Kbely slouží v nepřetržitém provozu.  V případě potřeby přivolání hlídky je možno telefonovat na operační středisko OŘ MP Praha 9: tel: 222 025 588/589 nebo přímo na linku tísňového volání 156.
V ostatních případech nás můžete kontaktovat na elektronickou adresu:  praha19.p9@mppraha.cz, nebo nás navštívit na okrskové služebně v Tauferově ulici. Úřední hodiny jsou každé pondělí a středu od 15:00 do 17:00 hodin.


Odchyt ztracených a opuštěných zvířat zajišťuje Útulek pro opuštěná zvířata Troja ul. V Zámcích 56a, Praha 8, PSČ 181 00 - ( http://www.upozpraha.cz ) : tel: 222 025 916. Okrsek číslo 24

Okrsek č. 24: katastrální území MČ Praha – Vinoř
Bohdanečská 97, Praha 19 - Vinoř
tel: 285 861 114
str. Václav Havlík         mob. tel: 721 894 690
str. Martin Jirát                          

 Okrsek číslo 25

Okrsek č. 25: katastrální území MČ Praha – Satalice
K cihelně 59, Praha 19 - Satalice
tel: 286 582 423
str. Vladimír Adámek       mob. tel:  721 894 691
str. Dušan Kuťák                          721 894 660