Úvodní strana >> Úřad MČ >> Odbory >> Odbor majetku
  • Agenda
  • Zaměstnanci
  • Info odboru
  • Ke stažení

agenda: bytová politika, nájemní smlouvy - bytové a nebytové prostory, opravy, rekonstrukce a údržba bytového a nebytového fondu, předpis plateb a kontrola nájemného, evidence a pronájem pozemků, evidence majetku, věcná břemena, investiční výstavba, údržba a provoz tepelného hospodářství v majetku MČ.

V případě výpadku topení volejte tato telefonní čísla :
+420 703 141 831 - pí. Monika Havelková
+420 724 264 963 - p. Řezáč
Kontaktní adresa:

Semilská 43/1,
Praha – Kbely,
tel.: 284 08 08 68
fax: 284 08 08 69
2. patro vpravo
Vedoucí odboru - 2. patro, kancelář č. 226

Monika Havelková
284 08 08 68

Referent - 2. patro, kancelář č. 203

Barbora Andělová, DiS.
284 08 08 75

Referent - 2. patro, kancelář č. 225

Igor Novotný
284 08 08 58

Bytové a nebytové hospodářství, předpis nájmu - 2. patro, kancelář č. 224

Lada Olmrová
284 08 08 72

Referent, provozní technik - 2. patro, kancelář č. 201

Petr Beneš
284 08 08 73

Tepelné hospodářství - zodpovědná osoba - 2. patro, kancelář č. 224

Ing. Josef Skřivan
733 691 718

Referent - 2. patro, kancelář č. 202

Bc. Veronika Krejčí
284 08 08 70