Get Adobe Flash player

Úvodní strana >> Úřad MČ >> Odbory >> Odbor kancelář starosty


Kontaktní adresa:


Semilská 43/1,

Praha 9 – Kbely,

tel.: 284 08 08 24

fax: 284 08 08 15

1.patro vlevo

agenda: zajištění chodu kanceláře starosty, příprava zasedání rady a zastupitelstva, vnitřní kontrola, evidence stížností, požární ochrana, informatika, péče o poč.sítě a web.stránky, vytváření a realizace kulturních projektů a programů včetně prezentace činnosti městské části ve vztahu k veřejnosti , koordinace a spolupráce v rámci kulturních programů školních a předškolních zařízení.

  • Vedení radnice

  • Zaměstnanci

  • Slovo starosty

  • Info odboru

  • Ke stažení


Starosta


Starosta


Pavel Žďárský


Pavel.Zdarsky@kbely.mepnet.cz


1. zástupce starosty


1. zástupce starosty pro územní rozvoj MČ Praha 19, životní prostředí, dopravu, bytové a nebytové hospodářství


Ing. Vladimír Olmr


Vladimir.Olmr@kbely.mepnet.cz


2. zástupce starosty


2. zástupce starosty pro oblast ekonomickou, školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví


Ivana Šestáková

Ivana.Sestakova@kbely.mepnet.cz


Sekretariát starosty, úsek volených orgánů a exekučního orgánu - 1.patro, kancelář č. 107


284 08 08 24

Martina Pavlátová, DiS.


Martina.Pavlatova@kbely.mepnet.cz


Sekretariát starosty, úsek volených orgánů a exekučního orgánu - 1.patro, kancelář č. 107


284 08 08 24

Hana Růžková


Hana.Ruzkova@kbely.mepnet.cz


pracovník vztahů k veřejnosti / public relations - 1.patro, kancelář č. 100


284 08 08 82

Šárka Egrtová


Sarka.Egrtova@kbely.mepnet.cz


Interní auditor, projekty EU - 1.patro, kancelář č. 125


284 08 08 63

Ing. Ivana Zámyslická


Ivana.Zamyslicka@kbely.mepnet.cz


Informatik - 2.patro, kancelář č. 214


284 08 08 52

Jan Kuřitka


Jan.Kuritka@kbely.mepnet.cz


Informatik - 2.patro, kancelář č. 214


284 08 08 32

Tomáš Buršík


Tomas.Bursik@kbely.mepnet.cz

Blíží se konec volebního období. Dovolte mi tedy, abych touto cestou poděkoval všem členům Zastupitelstva Městské části Praha 19, bez rozdílu politické příslušnosti, za tvrdou a dobře odvedenou práci. Po celé čtyřleté volební období vás tito zastupitelé velmi dobře reprezentovali a vždy stavěli budoucnost Kbel nad své osobní či politické zájmy. Výsledky této práce jsou jasně viditelné a učinily ze Kbel jednu z nejlépe prosperujících městských částí celé Prahy. Jako jedna z mála radnic nemáme k dnešnímu dni ani jednu korunu dluhů, což je jev v dnešní krizové době spíše výjimečný.

Věřím, že i nové zastupitelstvo, které vzejde z nadcházejících komunálních voleb, bude jednat ve stejném duchu a zájmy Kbel budou i u nových zastupitelů vždy na 1. místě.


Váš starosta Pavel Žďárský  
Městská část Praha 19 je tvořena katastrálním územím Kbely a je správním obvodem pro katastry Satalic a Vinoře (do 31. 10. 2007 ještě pro území Čakovic, Miškovic, Třeboradic), kde vykonává přenesenou působnost (státní správu). Sídlem správního obvodu Praha 19 jsou Kbely. Jsem rodilým Kbelákem - žiji zde tedy od svého narození a kdo mě zná potvrdí, že jsem patřičným patriotem. Znám ve Kbelích téměř každý kout a to mi pomáhá v mé práci.

Starostou jsem již od roku 1997 a má funkce je opřena o získaný počet hlasů ve volbách, který byl nejvyšší v polistopadové historii. Na druhou stranu, tato důvěra velmi zavazuje. Snažím se nepodceňovat řešení žádného problému a kladu důraz na přímý kontakt s obyvateli. Problémy a starosti Kbel a jejich obyvatel jsou i mými problémy. Nemám rád když se říká - ono to asi nepůjde, snažím se vždy najít řešení a - ono to jde. Občas to není jednoduché, protože mám své postupy a požadavky vůči spolupracovníkům, podřízeným. Jsem občas tvrdý, ale myslím si, že spravedlivý.


Prosazovat zájmy Kbel a hlavního města Prahy je mým hlavním úkolem a k tomu mám obrovskou příležitost jako člen Zastupitelstva hl. m. Prahy, předseda Bezpečnostního výboru a předseda klubu poslanců ODS při Zastupitelstvu hl. m. Prahy. To umožňuje jít s věcí přímo ke kováři a moci přesvědčit HMP o našich potřebách a problémech. Jsem si vědom totiž toho, že účet za mou práci budou vystavovat voliči jak ve Kbelích, tak v mém pražském obvodu, kteří posoudí mou práci za čtyři volební roky a proto jsem vždy věren svému heslu: Sliby jsou k ničemu, rozhodují výsledky. Proto chci zejména poděkovat svému pracovnímu kolektivu na radnici, kteří mi velkou měrou pomáhají toto heslo naplnit a třeba se pak rádi ohlédnou na dobu strávenou se mnou na radnici.


Děkuji. Pavel Žďárský  


Momentálně není k dispozici žádná informace odboru.


Momentálně není k dispozici žádný soubor ke stažení.