Úvodní strana >> Úřad MČ >> Odbory >> Odbor kancelář starosty
  • Kontakt
  • Zaměstnanci
  • Info odboru
  • Ke stažení


agenda: zajištění chodu kanceláře starosty, příprava zasedání rady a zastupitelstva, vnitřní kontrola, evidence stížností, požární ochrana, informatika, péče o poč.sítě a web.stránky, vytváření a realizace kulturních projektů a programů včetně prezentace činnosti městské části ve vztahu k veřejnosti , koordinace a spolupráce v rámci kulturních programů školních a předškolních zařízení.

Kontaktní adresa:

Semilská 43/1,
Praha 9 – Kbely,
tel.: 284 08 08 24
fax: 284 08 08 15
1.patro vlevoSekretariát starosty, úsek volených orgánů a exekučního orgánu - 1.patro, kancelář č. 107

284 08 08 24
Kateřina Domnosilová


Sekretariát starosty, úsek volených orgánů a exekučního orgánu - 1.patro, kancelář č. 107

284 08 08 81
Hana Růžková


pracovník vztahů k veřejnosti / public relations - 1.patro, kancelář č. 100

284 08 08 82
Šárka Egrtová


Interní auditor, projekty EU - 1.patro, kancelář č. 125

284 08 08 63
Ing. Ivana Zámyslická


Informatik - 2.patro, kancelář č. 214

284 08 08 52
Jan Kuřitka


Informatik - 2.patro, kancelář č. 214

284 08 08 32
Tomáš Buršík


Momentálně není k dispozici žádná informace odboru.

Momentálně není k dispozici žádný soubor ke stažení.

Pavel Žďárský - starosta MČ Praha 19

Městská část Praha 19 je tvořena katastrálním územím Kbely a je správním obvodem pro katastry Satalic a Vinoře (do 31. 10. 2007 ještě pro území Čakovic, Miškovic, Třeboradic), kde vykonává přenesenou působnost (státní správu). Sídlem správního obvodu Praha 19 jsou Kbely. Jsem rodilým Kbelákem - žiji zde tedy od svého narození a kdo mě zná potvrdí, že jsem patřičným patriotem. Znám ve Kbelích téměř každý kout a to mi pomáhá v mé práci.
Starostou jsem již od roku 1997 a má funkce je opřena o získaný počet hlasů ve volbách, který byl nejvyšší v polistopadové historii. Na druhou stranu, tato důvěra velmi zavazuje. Snažím se nepodceňovat řešení žádného problému a kladu důraz na přímý kontakt s obyvateli. Problémy a starosti Kbel a jejich obyvatel jsou i mými problémy. Nemám rád když se říká - ono to asi nepůjde, snažím se vždy najít řešení a - ono to jde. Občas to není jednoduché, protože mám své postupy a požadavky vůči spolupracovníkům, podřízeným. Jsem občas tvrdý, ale myslím si, že spravedlivý.

Prosazovat zájmy Kbel a hlavního města Prahy je mým hlavním úkolem. Jsem si vědom totiž toho, že účet za mou práci budou vystavovat voliči ve Kbelích, kteří posoudí mou práci za čtyři uplynulé volební roky a proto jsem vždy věren svému heslu: Sliby jsou k ničemu, rozhodují výsledky. Proto chci zejména poděkovat svému pracovnímu kolektivu na radnici, kteří mi velkou měrou pomáhají toto heslo naplnit a třeba se pak rádi ohlédnou na dobu strávenou se mnou na radnici.

Děkuji. Pavel Žďárský