Get Adobe Flash player
Úvodní strana >> Úřad MČ >> Odbory >> Odbor kancelář starosty

Kontaktní adresa:

Semilská 43/1,
Praha 9 – Kbely,
tel.: 284 08 08 24
fax: 284 08 08 15
1.patro vlevo
agenda: zajištění chodu kanceláře starosty, příprava zasedání rady a zastupitelstva, vnitřní kontrola, evidence stížností, požární ochrana, informatika, péče o poč.sítě a web.stránky, vytváření a realizace kulturních projektů a programů včetně prezentace činnosti městské části ve vztahu k veřejnosti , koordinace a spolupráce v rámci kulturních programů školních a předškolních zařízení.
  • Vedení radnice
  • Zaměstnanci
  • Slovo starosty
  • Info odboru
  • Ke stažení

Starosta

Starosta

Pavel Žďárský


1. zástupce starosty

1. zástupce starosty pro územní rozvoj MČ Praha 19, životní prostředí, dopravu, bytové a nebytové hospodářství

Ing. Vladimír Olmr


2. zástupce starosty

2. zástupce starosty pro oblast ekonomickou, školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví

Ivana Šestáková

Sekretariát starosty, úsek volených orgánů a exekučního orgánu - 1.patro, kancelář č. 107

284 08 08 24
Martina Pavlátová, DiS.


Sekretariát starosty, úsek volených orgánů a exekučního orgánu - 1.patro, kancelář č. 107

284 08 08 24
Hana Růžková


pracovník vztahů k veřejnosti / public relations - 1.patro, kancelář č. 100

284 08 08 82
Šárka Egrtová


Interní auditor, projekty EU - 1.patro, kancelář č. 125

284 08 08 63
Ing. Ivana Zámyslická


Informatik - 2.patro, kancelář č. 214

284 08 08 52
Jan Kuřitka


Informatik - 2.patro, kancelář č. 214

284 08 08 32
Tomáš BuršíkBlíží se konec volebního období. Dovolte mi tedy, abych touto cestou poděkoval všem členům Zastupitelstva Městské části Praha 19, bez rozdílu politické příslušnosti, za tvrdou a dobře odvedenou práci. Po celé čtyřleté volební období vás tito zastupitelé velmi dobře reprezentovali a vždy stavěli budoucnost Kbel nad své osobní či politické zájmy. Výsledky této práce jsou jasně viditelné a učinily ze Kbel jednu z nejlépe prosperujících městských částí celé Prahy. Jako jedna z mála radnic nemáme k dnešnímu dni ani jednu korunu dluhů, což je jev v dnešní krizové době spíše výjimečný.
Věřím, že i nové zastupitelstvo, které vzejde z nadcházejících komunálních voleb, bude jednat ve stejném duchu a zájmy Kbel budou i u nových zastupitelů vždy na 1. místě.

Váš starosta Pavel Žďárský  Městská část Praha 19 je tvořena katastrálním územím Kbely a je správním obvodem pro katastry Satalic a Vinoře (do 31. 10. 2007 ještě pro území Čakovic, Miškovic, Třeboradic), kde vykonává přenesenou působnost (státní správu). Sídlem správního obvodu Praha 19 jsou Kbely. Jsem rodilým Kbelákem - žiji zde tedy od svého narození a kdo mě zná potvrdí, že jsem patřičným patriotem. Znám ve Kbelích téměř každý kout a to mi pomáhá v mé práci.
Starostou jsem již od roku 1997 a má funkce je opřena o získaný počet hlasů ve volbách, který byl nejvyšší v polistopadové historii. Na druhou stranu, tato důvěra velmi zavazuje. Snažím se nepodceňovat řešení žádného problému a kladu důraz na přímý kontakt s obyvateli. Problémy a starosti Kbel a jejich obyvatel jsou i mými problémy. Nemám rád když se říká - ono to asi nepůjde, snažím se vždy najít řešení a - ono to jde. Občas to není jednoduché, protože mám své postupy a požadavky vůči spolupracovníkům, podřízeným. Jsem občas tvrdý, ale myslím si, že spravedlivý.

Prosazovat zájmy Kbel a hlavního města Prahy je mým hlavním úkolem a k tomu mám obrovskou příležitost jako člen Zastupitelstva hl. m. Prahy, předseda Bezpečnostního výboru a předseda klubu poslanců ODS při Zastupitelstvu hl. m. Prahy. To umožňuje jít s věcí přímo ke kováři a moci přesvědčit HMP o našich potřebách a problémech. Jsem si vědom totiž toho, že účet za mou práci budou vystavovat voliči jak ve Kbelích, tak v mém pražském obvodu, kteří posoudí mou práci za čtyři volební roky a proto jsem vždy věren svému heslu: Sliby jsou k ničemu, rozhodují výsledky. Proto chci zejména poděkovat svému pracovnímu kolektivu na radnici, kteří mi velkou měrou pomáhají toto heslo naplnit a třeba se pak rádi ohlédnou na dobu strávenou se mnou na radnici.

Děkuji. Pavel Žďárský  

Momentálně není k dispozici žádná informace odboru.

Momentálně není k dispozici žádný soubor ke stažení.