Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 01.09.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.

Seznam žádostí evidovaných odborem životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Úřadu městské části Praha 19 v roce 2020:

DATUM PODÁNÍ
PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
KAT. ÚZEMÍ
+
PARC. Č.
SPECIFIKACE ZDROJE
ZÁVAZNÉ STANOVISKO
(spis. zn. + dat.vydání)
14.1.2020
„Nástavba rodinného domu“
933/587
Satalice
stavební činnost
SZ P19 337/2020
5.2.2020
15.1.2020
„Revitalizace zemědělského areálu Ctěnice – úprava vjezdu do sběrného dvoru“
1584/1, 1584/4, 1591/13, 1590, 1588/1,1588/17
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 377/2020
12.2.2020
22.1.2020
„Zastřešení bytového domu“
1582/10
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 584/2020
4.2.2020
28.1.2020
„Primární okruh tepelného čerpadla typu země – voda“
822
Vinoř
stavební činnost
SZ P19 733/2020
11.2.2020
28.1.2020
„Demolice rodinného domu a oplocení“
822
Vinoř
demoliční činnost
SZ P19 716/2020
12.2.2020
5.2.2020
„Domovní ČOV pro objekt na parc. č. 641/192 v k.ú. Satalice“
641/192
Satalice
stavební činnost
SZ P19 915/2020
11.3.2020
6.2.2020
„Nástavba garáže, Praha - Satalice“
718
Satalice
plynový kondenzační kotel o výkonu 20 kW;
stavební činnost
SZ P19 955/2020
6.3.2020
13.2.2020
„Novostavba rodinného domu“
556, 557, 558
Vinoř
krbová kamna
SZ P19 1160/2020
20.4.2020
18.2.2020
„Pekařská výroba“
1944/8, 1944/9, 1944/11, 1944/129, 1944/12, 1944/13, 1944/14, 1944/10, 1944/146 1944/148
Kbely
pekařská výroba
SZ P19 1243/2020
29.4.2020
25.3.2020
„RD Satalice“ - změna způsobu vytápění
256/5
Satalice
plynový kondenzační kotel Vaillant VU 146/5-3 A o výkonu 15 kW, emisní třída NOx 5
SZ P19 2097/2020
9.4.2020
15.4.2020
„Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 312“
1449, 1450
Kbely
plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs 19 M 75 H s výkonem 18 kW, emisní třída NOx 5;         
krb o výkonu 6 kW

15.4.2020
„Rekonstrukce RD Satalice“
760
Satalice
plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax plus GB172T o výkonu 14 kW, emisní třída NOx 5;
krbová vložka Romotop HEAT 3g L 66.50.01 o jmenovitém výkonu 7,8 kW
SZ P19 2522/2020
13.5.2020
22.4.2020
„Přístavba, nástavba, stavební úprava budovy zázemí areálu VIN AGRO s.r.o.“
1585, 1588/17
Vinoř
krbová kamna
SZ P19 2673/2020
13.5.2020
22.4.2020
„Stavba pro bydlení, zahradní altán, oplocení“
822, 823
Vinoř
krbová kamna

29.4.2020
„Změna zdroje tepla – MŠ Albrechtická 598/2, Praha 9 – Kbely“,
250, 251/3
Kbely
plynová kotelna s celkovým tepelným příkonem 228 kW, tvořené kaskádou dvou plynových kotlů ELCO THISION L EVO 120, emisní třída NOx 6

30.4.2020
„Areál Kbely – Polyfunkční centrum“ – změna projektové dokumentace
1942/2, 1942/3, 1944/103, 1944/106-111, 1944/115, 1944/127, 1944/134, 1944/137, 1944/139, 1944/57, 1944/65-67, 1944/70-79, 1944/83, 1944/86-89, 2003, 2001, 2002, 2135, 1941, 3, 1752/1, 1753/2, 2005 Kbely
8 ks plynových kotlů s výkonem každého kotle 30 kW

18.5.2020
„Dostavba rodinného domu ve Vinoři“
1293, 1294
Vinoř
krbová kamna

18.5.2020
„RD Kbely – Dům B“
1718/2, 1719/2
Kbely
krbová kamna